web analytics
Diverse

Trepăduș, despre dușmanul de pe internet

Dragi prieteni ş dujmani, am zis să nu vă dăranjez pă perioda sărbătorilor, dar iată că mă văd nevoit ca în aciastă Sfântă seară dă Bobotează spre Sfântu Ion (Ajunu Crăciunului pentru concetățenii noştrii dân galeria lu poli temişvar), săm spăl rufele murdare în public.
Dă obicei le spală nevastămea, da’ a suferit un akcident săraca chiar acuma dă sărbători. Fără săm dau seama (am ş băut ie-adevărat) în loc să pun mâna pă curea, am pus pă bâta dă beizbol ş-acuma zace într-un pat dă spital. Da’ nu vă făceț griji, acuma ie bine…în cel mult doo-trei luni să trezește dân comă.
Trecând peste aciastă scurtă introducere, avem o problemă foarte grave. Pântre noi, lumea bună dă pă aciastă pagină, să ascunde un gunoi mizerabil, o lătură cu chip uman, un vierme care să târăşte pântre noi ş ne blochiază ăcaunturile. Adică mie, că dă restu nu mă interesează. Nu io vam făcut, nu io trebe să vă port dă grijă.
Băi vere, specimenu ăsta ma bulversat total. Cât dă bolnav psihic poț să fii, săț petreci viața trimițându-i rapoarte lu domnu Mark Munte dă Zahăr? Cât dă penal poț să fii, să opții plăciere ş satisfacție dân chiestia asta? Cât dă fără nici-un sens pă pământu ăsta poț să fii, să ai conplecsuri dă inferioritate față dă un ăcaunt fals semianalfabet?

Ş mai ales, cie crez că realizezi cu asta? Miam făcut şapte ăcaunturi noi acuma. Să ai să te distrezi toată săptămâna, ratatule! Ştiu, io pierd 10 minute ca săm fac un ăcaunt nou, ție îț ia doar un minut săm dai report. Toată treaba ie că io pierd alea 10 minute cu un scop, pă când tu irosești un minut dân viața ta în care ai putea să faci cieva util pentru societate. Dă iegzemplu să te sinucizi, bă inutilule!

Dacă ai fi un căcat ai fi bun dă îngrășământ. Dacă ai fi un pişat ai fi bun dă dezinfectant. Dacă ai fi o flegmă ai fi bun dă lubrifiant. Da’ tu cie morții mătii ieşt? Că nu ieşt bun dă nimic! Pă undeva te înțeleg…aşa ie când tactu să prostituiază pân puşcărie ş măta pă centură ş singurii tăi prieteni ie ăia care te trimete după țâgări cât tinp îț fute femeia. Ie greu. Tea mai dezorientat ş progresu ăsta tehnologic. Teai trezit cu akcies liber la internet ş chilograme dă gigabaiț pă cap, fără să ai abilitățile dă a le folosi cu un scop util. Băăă! Da’ nici măcar să intri pă iuporn ş să țio freci fără să dăranjezi pă nimeni, nu ieşt capabil, băi inpotentule?

Băi, aşi vrea să ştiu cine ieşt dântrun singur motiv: în caz că mori, să viu săț pun o floare pă mormânt, că alfel nuț pune nici dreacu! Dacă ai noroc săț puie Primăria o Cruce, dân bani publici, o să scrie pă iea, Cutare Cutărescu cum teo chiema pă tine, “Sifon, Ratat, Inutil. Sa născut întâmplător, a trăit dăgiaba ş conform aşteptărilor, a murit când ia venit rându”. În loc dă poză o săț puie un zerobarat, dăla mare dă tot.

Băi boalo venerico a societății, tu ieşt ciel mai mare necaz care sa abătut asupra acestei Țări dă la cutremuru dân şaptej-şapte încoace. Ieşt o traumă în viața fiecărei ființe vii care a avut neşansa să te cunoască. Cine tea văzut ar fi vrut să să nască orb, cine tea auzit ar fi vrut să să nască surd. Ie în America un grup dă psihopate (un fel dă USeRiste d-ale lor) care să lupte să legalizeze aşa-zisu “avort post-natal”. Acuma miam dat seama dă cie. Alea a fost în vacanță în România ş tea întâlnit pă tine. Nuştu…leai cerut vro țâgare, vrun dolar, sa înpiedicat dă tine pân vrun şanț…nuştu, nam detalii…da’ altă iesplicație logică nu iegzistă.

Tu ieşt genu ălă dă persoană predispusă să devie serial-chilăr. Dăia dă unblă noaptea cu drujba-n brațe pă stradă ş masacrează femei singure. Noroc că pentru asta nu ie dă ajuns să fii nebun, prost ş conplecsat ca tine, mai tre’ să ai ş sânge în instalație. Aşa că tot pă feiesbuc o săț iecsprimi frustrările în continoare. Norocu societății…ş ghinionu meu.

Io d-asta ş ievad fiscu. Prefer să mă duc la puşcărie dăcât să finanțez ajutoarele sociale unor dăunători ca tine. Dacă sar făcea un clasament în patru, între tine, o scamă, o dâră dă praf ş tusea unei pisici, tu ai termina detaşat pă locu doişpe, băi parazitule! Băi, aşi vrea doar să ştiu ciai cu mine! Ne cunoaștem? Țiam greşit cu cieva? Team tâlhărit când ieream la grădiniță? Îț dădeam capace pân cartier? Țiam rupt himenu pă Jilava (sau nu ți lam rup da’ ai fi vrut)? Nu iam lăsat şpagă lu măta sau lu sor’ta când mam oprit pă la iele? Că nu înțeleg! Zi-mi mâncațiaş păsărica ta, şâț promit că mă dau dă trei ori peste cap, pocnesc dân deşte ca Deivid Copărfild ş remediez situația, numai să fii tu fericit ş săț găseşti o altă menire pă pământu ăsta. Că tu ieşt ca o algă marină! Pluteşti pân viață fără nici-un rost sau vro direcție până te înghite vrun peştişor (chiar ş unu mic dă tot) ş gata! Ai murit, teai dus dreacu!.

Hai că țiam acordat mai multă atenție dăcât orcine alcineva pă planeta asta, bacterio cibernetică!

Poate pă unii vam plictisit cu treaba asta, da’ la un momentdat te saturi frate. Am înțeles, o dată, dă doo ori, dă trei ori…da’ sifiliticu ăsta nu să mai opreşte! Na mai intrat nici țuica-n mine…am lăsat sticla la jumate ş mam dat pă vin, o damigiană uşurel aşa… În încheiere vreau să mă adresez fanilor mei. Vă salut pă amândoi ş vă trasmit să staț fără grije, că orce sar întânpla, Trepăduş nu moare! (chiar dacă cineva îl ucide tenporar, Iel să reîncarnează cu prima ocazie).

La mulț ani tuturor! Cie vă doriț pentru voi însuş săm deie Dumnezeu ş mie!

3 comentarii

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.