web analytics
Diverse

Trepăduș, despre conflictul dintre Becali și suporterii Stelei

Aacest blog va găzdui și textele scrise de unul dintre cititori. Îl știți de pe Facebook, acolo unde comentează comenta cu numele Trepadus Dilimandrache. Nu știu cine e ”în viața reală”, n-am nici cea mai vagă idee, dar l-am întrebat dacă vrea să scrie și mi-a zis că da. Evident, stilul e același.

Am opservat că circulă pă feisbuc tot felu dă guri rele care insinuiază că tot ceia ce s-a întânplat la Steaua ar fi dân cauza lu Domnu becali, că nu sar fi conportat corect cu suporterii, că ar fi vrut săi interzică pă stadion ş alte alea. Cre’ ca sosit tinpu să punem punct (ş virgulă) acestor dăzinformări.

Pentru cine nu ştie, totu a început când Domnu becali sa hotărât să amenajeze un saivan pă terenu dân spatele stadionului unde stătea Peluza SUD. Terenu şase, parcă. Nuştu sigur, că io la matematică am fost corigent an dă an. La gramatică ieream io talentat. Deci pă scurt, a vrut să facă un saivan acolo, că conținea iarba dă pă terenu ăla nuştu cie vitamine ş proteine. Ş ia chemat la iel pă Peluza SUD ş lea zis, omeneşte: “Bă băeț, vedeț că io fac un saivan acilea în spate. Voi puteț să veniț în continoare la meciuri, nui problemă, da’ în linişte, să num deranjaț oile. Când vă vine chiefu dă cântat, dă dăstrăbălări, vă duceț ş voi pă alt stadion. Aicea staț cuminț! Că oile ăstea ie pă primu plan. Îm dă lapte, brânză, carne, oă, lână…voi cem daț? Doar mue!”.

Ăştia, tari în gură: “Ciai bă, ai băut dân apa la oi? Cum să nu cântăm?”. Domnu becali, înpăciuitor a căutat să le bage mințile-n cap: “Bă băeț, voi nu-nțelegeț că cântatu ăsta le cauzează la oi? Nu să mai închiagă laptile ş ies în pierdere. Uite, lam adus pă piți talent să facă atmosferă. Cântă unu, nu cântă o mie, că nu suntem în coru bisericii, mă-nțelegi?”. Aştia recalcitranț: “Nu ne spui bă tu noă să nu cântăm. Noi suntem ultraşi ş făcem cie vrem. Nuț cierem ție aprobări!”. Atuncea, Domnu becali şa pierdut răbdarea ş lea zis: “Da? Eh, atuncea ia staț voi acasă ş făceț cie vreț cu televizoru, nu cu becali! Că nu comandaț voi în casa mea!”. “Care casa ta, băi ciobane, că asta ie casa noastră! Noi am crescut aicea, tu teai refugiat în tinpuri recente pân metode dubioase. Ai grije, că poate te dăm noi afară!”

Domnu becali lea răspuns în stilu lui caracteristic: “Hăhăhăhăhăhăhăhăhăhăhă Hăhăhăhăhăhăhăhăhăhăhă Hăhăhăhăhăhăhăhăhăhăhă Hăhăhăhăhăhăhăhăhăhăhă Hăhăhăhăhăhăhăhăhăhăhă”

Între tinp, ăștia, ultraşii, a aşteptat momentu prielnic, când a fost Domnu becali deținut politic, ca să acționeze. Da frate, v-aduceț aminte când la condamnat pă Domnu becali că ar fi înșelat Statu cu vro treij’dă milioane dă ieuro. Invidia! Ăştia care na fost în stare la viața lor să fure nici măcar o sută dă mii dă coco, a sărit săl bage la bulău pă ala care a fost băiat dăştept şa ştiut să facă o afacere. Pă sistemu “să moară ş capra vecinului”. Mentalitate tipic românească! În loc săi motiveze iegzenplu Domnului becali, să-ncerce ş iei să fure măcar un milion, că nai cum săl iegalezi pă becali, da’ măcar să cauț să te apropii, iei nu, frate! Batmani! Săl bage la puşcărie dă parcă furase dân curtea lu tacsu-mare!

Ş dă toată povestea asta a profitat ăștia dă la Peluza SUD cu Talpan. Că Talpan ierea spionu lor infiltrat în club ca săl destabilizeze pă Domnu becali. La trimes pă Iraq, pă Afganistan, să să antreneze cu alde isis ş alde alca-ieda, că ăştia dă la Sud avea conbinații cu cu ăia. Iei le trimetea bonbe ş tancuri, ş teroriştii le dădea la schinb torțe ş fumigene ca săl ruineze pă Domnu becali. Care aveț rude pă la servicii ştiț treaba. Nu tre’ să vă mai iesplic io. Ş uite-așa, pân procese, decizii definitive ş alte măgării ia loat iechipa lu Domnu becali. Dă cie nu sa dus peste iel la Palat să io ia direct, aşea băețeşte, cum să facie, dacă ie jmecheri? Că aşea pân tribunale poa’ să câştige orcine. Câştigi la ruletă unde ai o şansă dân treişapte darmite la tribunal unde ai una dân doo. Or ie albă or ie neagră! Ca zăpada!

Ş-aşa, la primele doo istanțe, unde ie judecători dăştia cu frica lu Dumnezeu a pierdut. Da’ a avut noroc la Înalta Curte, că ăia ie uşor dă corupt. Ia înbârligat ăștia dă la Sud că le facie o coregrafie ş gata! Că judecătorii ie ca femeile…o floare, un parfum bun, o coregrafie…ş faci cie vrei dân iei/iele. A băgat repede motiv că, vez Doamne, navea Domnu becali nici-un act pă iechipă ş ia loato. Auziț ş voi motiv! Păi io am un pachet dă țâgări în buzunar ş nam nici-un act pă iele. Asta înseamnă că nu mai ie ale mele? Înseamnă că poa’ să mi le ia cineva? Băi, num ia mie țâgările nici doo Peluze Sud ş doo Înalte Curți! Da’ iei a profitat dă faptu că Domnu becali are prea mult bun simț ş şa făcut dă cap, cu scuza aplicării legilor.

Între tinp, Domnu becali a profitat dă perioada petrecută la puşcărie ca să scrie câteva cărți, să să lase dă fumat, să ție post, săş hodinească mintea, săş purifice sufletu…şa făcut pedeapsa uşoară cu alte cuvinte. Vorba aia: “cie nu te omoară, te lasă viu”. Pân la urmă tot Domnu becali a rămas. Nu ca delicvenții ăia dă fură câteva milioane să aive ce mânca (ai dreacu pofticioşi, zici că fără să mănânce în fiecare zi nu mai trăeşte…Iisus Cristos a stat patruj’dă zile fără mâncare ş nu sa dus la furat), care intră la pârnae “băi săracule” ş iese “băi pușcăriașule”. Nu! Domnia Sa a intat “Domnu becali” şa eşit tot “Domnu becali”. Pentru familie ş prieteni “bre Patroane”.

Ş când sa ieliberat iel dân lanțurile regimului, sa dus peste huliganii dă la Peluza SUD ş lea zis:

“Bine bă băeț, ie frumos aşea? Să faceț lucrarea satanei? Dă cie miaț loat iechipa?”
“Cum dă cie ciobane? Pentru c-ai furato!”
“Alooo! Alo! Nu《băi ciobane》că naț păscut voi cu mine, da! Câte cărț aț scris voi mă derbedeilor? Câte căşi aț făcut la sinistraț? Câț cerşetori aț alăptat, mă, voi ca să vorbiț aşa cu becali? Nam furat nimica! Am jucat barbut cu nea Vio şam câştigato cinstit. Bine, îm dăduse Piți nişte zare jmenuite…da’ dacă nu ie martori ş dovezi înseamnă că nu sa întânplat. Ş orcum sa prescris.”
“Nu ne interesează bă ciai făcut, cie nai făcut…avem numele, ienblema, palmaresu, istoria…Steaua suntem noi! Nu mai avem treabă cu tine.”
“Bă băeț, totuş am făcut ş io nişte performanțe. Am bătut pă celsi, pă valensia, pă malonga. Am adus nişte milione în țară. Am ctitorit biserici, am făcut case la săraci. Hai să ne-nțelegem cunva!”
“Păi plăteşte prejudiciu, treişapte dă milioane ş după-aia poate discutăm.”
“Bă băeț, io sunt dă acord să plătesc prejudiciu…da’ nu treişapte dă milioane că nu sunt nebun. Uite, vă dau zece mii dă ieuropeni…nu facie atâta, da’ sunt în toane bune az şaveț noroc ş că maț prins cu mărunt la mine. Hai loații ş ziceț ş voi bogda-proste că fac pomană pentru un unchi dân partea lu tata.”
“Băi da’ tu chiar îț baț joc dă noi? Nu te trezești nici în al treişpelea cias?”
“Păi cie vreț bă băeț să mai fac pentru voi?”
“Vinde! Pleacă! Mori!”
“Bă băeț, dă vândut aşi vinde orcând că io sunt băiat dăştept care ştie să facă afaceri…da’ nu vrea nimeni să cunpere dă când miaț loat marca. Dă plecat nu plec în veci, că ăsta ie pământu neamului becali dân moşi-strămoşi…sau, mă rog, dă când a iemigrat dân Albania. Ş dă murit…chiar ş dac-aşi vrea io, nu mă lasă Dumnezeu, că tre’ săi îndeplinesc profețiile”.
“Treaba ta! Noi ne facem iechipă!”
“Cie vă faceț voi, mă? Iechipă? Păi cie faceț cu iea? Că voi nu eşiț în veci dân liga a patra…macsim a treia. Ş chiar dacă pântr-o minune ajungeț în liga a doa…când promovaț în prima ligă naveț voi şanse să vă bateț cu Ursu becali. Că io sunt Ursu grizli! Nuştu cum arată da’ îm placie cum sună. Grizli are o rezonanță aşea melodioasă…ca becali. Ş toată țara ie cu Ursu becali, toț suporterii…dân munții Oaşului până în Delta Dunării, Iisus Cristos, Fecioara Maria, Sfântu Petru, Nuțu Cămătaru, clanu Sportivilor. Chiar ş Nicu Ghiară ie cu mine…da’ să nui spuneț că vam zis, căm rupe urechile.”
“Băi, nu-nțelegi că nu ne interesează cine ie cu tine? Pă noi ne interesează dă Steaua…tu nu mai ai nici-o treabă cu iea.”
“Bine bă băeț…io dă fapt am vrut să vă ajut că m-ierea milă dă voi, da’ să ştiț că mie mai mult îm convine aşea…o săm fac o iemblemă noo, cu Sfânta Cruce, cu Steaua bizantină…că mie ş-aşa num plăcia asta d-acuma, fără Cruci, ca la satanişti…şo să iau canpionate, şo să joc în şampiolig, şo să vând jucători pă zeci dă milioane dă ieuro, şo să aduc bani în țară la fetele mele, şo să fiu canonizat înainte dă moarte…o să vedeț voi becali!”
“Fără noi no să mai câştigi nici-un trofeu!”

Băi, io cred că ăştia lucrează cu magia neagră, că li sa îndeplinit blestemu. Alfel nu să iesplică. Că suporterii adevăraț a rămas lângă iechipă. Iei să consideră mai stelişti dăcât alții că să duce mereu pă stadion. Păi dacă ie jmecheri, să să ducă frate pă Australia, pă Noa Zeielandă, că acolo să duce jmecherii. Nu pă stadioane! Suporteru adevărat să vede pă feisbuc, să ştiț ş voi dă la mine! Că meciu durează nooj’dă minute o dată pă săptămână, pă când feisbucu durează dooşpatru dă ore pă zi, şapte zile dân şapte. Păi io am mai multe comentarii pă feisbuc, dăcât are toț dân peluză adunaț, meciuri pă stadion. Câteodată mă trezesc ş noaptea dân somn ş mai bag câte-un “Forza Steaua” pă feisbuc cu câte doi-trei dă “z”, câtodată chiar ş patru…ş iei să crede mai suporteri ca mine!

Revenind la perioada istorică, după discuția respectivă, Domnu becali la sunat pă comandantu boroi: “Băi mustăciosule, dacă băeții vrea să păcătuiască, lasăi în pace, că ie tineri nai cie să le faci…da’ nu le facie iechipa acuma! Mai aşteaptă doi ani, ca săş facă ş rapidu…să aive cu cine să să ciondănească p-acolo, să să dăstrăbăleze…că alfel să plictiseşte. Ie tineri, are ş iei nevoe dă adrenalină”. Tot Domnu becali, să le poarte dă grije…aşa ie când ai copii, ți să dăzvoltă spiritu dă tată ş te conporț părinteşte în orce situația.

Boroi a reacționat prompt, ca orce militar dă carieră: “Da, Preasfinția ta! Să rezolvă! Team dăzamăgit io vrodată”?

Acuma, fără Domnu becali sa văzut lipsa dă iecsperiență fotbalistică ş Steaua a ratat promovarea. A încercat Talpan o găinărie, cu respectarea regulamentelor, da’ nu ia mers. Ca ăia care pierde la pocăr ş caută iordane că dă cie ierea cinci aşi în joc. Ete, c-aşa a vrut Dumnezeu! Pă tine tea ținut cineva să mai bagi ş tu doi? Ierea o grămadă dă jucători neconvocaț la mondiale…Buffon, Tevez…olandejii toț….dă cie nu iai adus Talpane la Steaua în loc să unbli pă la comisii, să deranjezi lumea dân concedii. Uite, Roma la adus pă Claivărt…ş na câştigat niciodată Cupa Canpionilor…dacă-i făciai ofertă nu venea la Steaua care ie ditamai instituția în fotbalu ieuropean? Măcar pă tacsu săl fi adus că ie do seamă cu panco italiano….da’ grija lu Talpan ierea că jucătorii lu rapid nu ierea legitimaț…dă parcă juca legitimațiile. Un proverb istoric spune “regulile ie făcute ca să fie încălcate”. La facultatea dă drept nu te-nvață proverburi, Talpane? Să le ceri banii înapoi, că nu tea învățat nimic util! Dăgiaba ştii să câştigi procesuri dacă nu cunoşti mentalitatea dân fotbalu românesc.

Domnu becali, dă bine dă rău, chiar dacă na câştigat trofeie, sa dăscurcat…dooj’dă mii dă cornute mici cu Haiduc Split, treij’dă mii cu rapid Viena…a mai adus nişte bani la bugetu țării…răutăcioşii o să zică că banii merge la fetele lui. Nu ie adevărat! Amintiți-vă cum ierea pă tinpu lu ciauşescu! Ierea cieva al lui? Nu! Totu ierea al poporului. Da’ dân motive obiective nu putea să dispună tot poporu dă bunuri în acelaş tinp ş ca să nu iegziste certuri dispunea dă iele ciauşescu împreună cu familia ş câțva prieteni în calitate dă reprezentanți ai poporului. Da’ ierea ale noastre ale tuturora! Aşa ş cu averea familiei becali, facie parte dân patrimoniu nostru național ş trebe să ne mândrim cu asta, chiar dacă dân motive obiective nu putem avea akcies la iea. Ş pân la urmă ie mai corect aşea…că fetele alea are necesităț mai mari…le trebe pentru machiajuri, tanpoane, depilări, coafiuri, tăngi ş sutienuri care să să asorteze cu tenperatura aierului, mediu înconjurător ş data dân calendar…bluzițe, rochițe, fustițe, blănițe, parfume, sandale, cizme…da’ câte nu le trebe la femei? Ca bărbat, dacă ai băutură, țâgări, doo perechi dă chiloț ş dă şosete, trăeşti boereşte o viață întreagă…poate chiar ş doo.
Inportant ie că aduce bani în țară…nu ca Peluza SUD ş Talpan, care ne lasă dăscoperiț în fața unui atac inamic cu fotbalu lor. Băi, dacă i să scoală mâine lu Orban, lu Tramp, lu Putin sau lu anghela mercăl să ne invadeze cine ne apără, bă? Sitaru ş cu Pădureț? Horia Iancu? Păi a loat iel doo goluri în liga a patra…ş ăia a tras cu mingii. Da’ dacă să trage cu calaşnicoave? Mai poate iel să apere?

Cam asta ar fi. Băi tată, voi aț încercat cieva…da’ nu merge..realitatea ie că ciele 5 milioane dă suporteri adevăraț, da’ cie zic io 5, minim 10 milioane, ie cu Domnu becali. Că ie învățaț cu performanțe, cu finale dă şampiolig, cu case construite la familiile nevoeaşe, cu dansuri pă maşini…cum ierea pă tinpu lu Domnu becali. Voi aveț o mentalitate d-aia retrogradă dă tip legionar, bazată pă demnitate ş onoare, care nu mai ține în ziua dă azi. Acuma să poartă jmecheria, talentu, tupeu’, fițele…nu puteț voi să vă contrapuneț progresului. Ia gândiți-vă cie sar fi ales dă valorile țării, dă un florin salam, dă o ielena udrea, dacă s-ar fi înpiedicat dă o demnitate ş do onoare?

Ş-aşa, Steaua nu ie nici a voastră. Ie a lu Dumnezeu că Iel a creiato. Ş pă Domnu becali tot Dumnezeu la creiat. Credeț că asta ie o coincidență? Aşa că făceți-vă tinp într-o zi ş duceți-vă la Palat ş înmânații Steaua lu Domnu becali că doar dânsu ştie cie să facă cu iea. Fără iel ajungeam ca rapidu, să fim serioși! O să aducă iel un călugăr dă la muntele Athos să vă binecuvânteze ş să vă dăscânte dă demnitate, onoare ş alte duhuri rele, umpic dă apă sfințită ş spălăm toate păcatele. Ş io personal vă garantez că dacă nul contraziceț cu nimic ş nul deranjaț poate vă primeşte ş pă stadion, că stadionu ie ca ş casa lui, da’ Domnu becali ie om bun, milostiv ş fără dă păcat. Amin!

4 comentarii

Lasă un comentariu

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.