1

Întâlnirea cu Oceanul Atlantic și încă un coleg picat